Χορηγίες – Δωρεές


Για υποστήριξη του Προγράμματος ECOCAMP θα πρέπει να επικονωνήσετε με το ECOCITY

Τηλ. +30 210 6196757
Κιν. +30 697 4476855
E-mail: info@ecocity.gr