Τρόπος Συμμετοχής


Το κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ECOCAMP είναι 380€ πλέον Φ.Π.Α.
Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες και η συμμετοχή στις εκδρομές, η χρήση ποδηλάτων βουνού και όλες οι ενέργειες.

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με αίτηση που συμπληρώνουν οι γονείς με τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε έφηβο (διατροφή, θέματα υγείας κ.ά.)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο μετακίνησης στο ECOCITY τηλ. 210-6196757.

Πατήστε για την αίτηση εδώ